Donutili jsme finanční úřad u Nejvyššího správního soudu ke snížení vyměřené daně

  • Vyměřená daň
  • Industry
  • Website

Spolupráce s klientem byla zahájena v okamžiku, kdy mu byla daňovým výměrem vyměřena daň ve výši desítek milionů korun českých. Finanční úřady daňovou povinnost vyměřily v nesprávné výši. Klienta jsme zastupovali v řízení před správními soudy a poté i před Nejvyšším správním soudem. Celkem třikrát v této jedné věci jsme museli projít všemi instancemi až k Nejvyššímu správnímu soudu, který nám vždy dal za pravdu, než se podařilo donutit finanční úřadu ke správnému vyměření daně v řádech stovek tisíc korun českých.

“The team helped us achieve an outstanding result for the campaign”
Joanne Sims
Director at Booty

Neváhejte se na nás obrátit.