Právo nemovitostí

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby týkající se nemovitostí. Mezi naše klienty patří jak fyzické i právnické kupující či prodávající osoby, tak i developeři, realitní kanceláře, bytová družstva a stavebníci.

Při převodu nemovitosti ať už náš klient stojí na straně kupujícího nebo prodávajícího, postupujeme s pečlivostí od úvodní konzultace, přes rešerše v katastru nemovitostí, prověření právního stavu nemovitosti a kontroly historie převodů. Připravíme návrh na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí a zastoupíme klienty v řízení před katastrálním úřadem. Na základě požadavků klienta jsme schopni zajistit úschovu kupní ceny, vypracovat nebo zkontrolovat zástavní smlouvy, smlouvy o věcných břemenech či jiné smlouvy.

Máme bohaté zkušenosti se zastupováním developerů, pro které nastavujeme vhodná a bezpečná řešení, tak aby vše odpovídalo jejich zájmům a výstavba projektů a následný prodej probíhal po právní stránce hladce a bez komplikací.

Naše služby poskytujeme zejména v oblasti:

  • rezervačních smluv;
  • smluv o smlouvě budoucí;
  • kupních smluv a jiných smluv o převodu nemovitosti (například darovací smlouva, dohoda o vypořádání společného jmění manželů, dohoda o vypořádání podílového spoluvlastnictví);
  • zástavních smluv a jakýchkoliv dalších smluv týkajících se nemovitostí.

V oblasti pronájmů bytů nebo nebytových prostor poskytujeme právní služby pro nájemce i pronajímatele. Vypracujeme nebo zkontrolujeme nájemní smlouvu, aby netrpěla žádnými vadami, a aby nejlépe sloužila zájmům klienta a ošetříme všechny právní vztahy s nájmem související.

Pro naše klienty:

  • připravíme nájemní smlouvy a poskytneme právní poradenství při jejich uzavírání;
  • připravíme výpověď pronajímatele z nájmu bytu či prostoru sloužícího k podnikání;
  • vyřešíme problematiku vyklizení bytu a prostoru sloužícího k podnikání, včetně zastupování v soudním řízení.

Počítáme i s možnými spory, které v oblasti nemovitostního práva mohou vzniknout a myslíme na ně i při tvorbě smluv či prověřování právního stavu nemovitostí.

Neváhejte se na nás obrátit.