Specializujeme se na zastupování  klientů v soudních sporech

Jsme zkušená advokátní kancelář úspěšná v soudních sporech

Specializujeme se na zastupování  klientů v soudních sporech

Advokátní kancelář ARZINGER & PARTNERS za dobu svého působení od roku 2004 zastupovala stovky klientů v tisících soudních sporech. Hlavní smysl naší práce spatřujeme v detailní analýze pozice klienta, v přípravě strategií ve věcech, v nichž hrozí, či již probíhá spor a v každodenní praxi u soudů. Motivuje nás společné hledání cesty s naším klientem. Největším zadostiučiněním je poté pro nás radost v okamžiku, kdy stojíme v soudní síni a soud právě vyhlásil rozsudek, kterým náš klient vyhrál. Radost z toho, že na počátku pečlivě vybudovaná strategie došla svého naplnění, kdy jsme přesvědčili jsme soud o naší právní argumentaci a právem vyhráli.

“Právem vyhráváme osm z deseti sporů.”
Jakub Svoboda
zakladatel společnosti

Spoléháme na právo, věříme mu a jeho důkladná znalost nám dává sebevědomí při vstupu do sporů i s těmi nejsilnějšími hráči na trhu nebo se státem a jeho složkami. Právem může bojovat slabší se silnějším. Právem lze porazit i stát.

“Právem ochraňujeme slabé a dodáváme účinnou zbraň pro ochranu jejich zájmů.”
Tomáš Mařatka
zakladatel společnosti
Od r. 2005

úspěšně zastupujeme naše klienty.

8 z 10

soudních sporů zpravidla vyhráváme.

8 oblastí

specializace, ve kterých se věnujeme našim klientům.

Advokátní kancelář ARZINGER & PARTNERS jsme založili v Praze s Dr. Rainerem Arzingerem s cílem poskytovat právní služby na co nejvyšší úrovni. Postupně jsme přebírali zastoupení klientů v soudních sporech, často ve velmi složitých kauzách. Po úspěších jsme byli dále doporučováni a přebírali zastoupení klientů v dalších a dalších věcech. Vyprofilovali jsme se tak na specialisty na soudní spory.

17 let

Zkušeností v zastupování našich klientů

* Od roku 2004
8 z 10

Soudních sporů zpravidla vyhráváme

6 oblastí

specializace, ve kterých zastupujeme naše klienty

ARZINGER & PARTNERS v průběhu času

stovky klientů
tisíce soudních sporů
6 oblastí práva
2021
text
20..
text
20..
Založení společnosti ARZINGER & PARTNERS
2004

Neváhejte se na nás obrátit.