Pracovní právo

Pracovní právo je vybudováno na zásadě ochrany zaměstnance, proto je mnohdy pro zaměstnavatele složité dostát svým oprávněným zájmům, aniž by narušil práva zaměstnance.

Naší prioritou je vybudovat pro zaměstnavatele takové nastavení právního prostředí, ve kterém se může bez starostí věnovat chodu své společnosti bez obav z porušování pracovněprávních předpisů. Ošetříme všechny vztahy tak, aby naši klienti nemuseli zaměstnávat nevýkonné zaměstnance nebo například vstupovat do nevýhodného obchodního partnerství. Jednoduše tak, abyste vždy dosáhli svého.

Rozsáhlé zkušenosti s pracovněprávními spory nám dávají potřebné zkušenosti pro správné nastavení pracovněprávních smluv a souvisejících otázek.

Myslíme dopodrobna na všechny skutečnosti, které mohou nastat. Za dobu našeho působení jsme nasbírali bohaté zkušenosti se zastupováním zaměstnavatelů, které promítáme do našeho poradenství.

Naše klienty zastoupíme ve všech sporech z pracovněprávních vztahů, a to zejména ve sporech o:

 • určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru;
 • určení neplatnosti výpovědi;
 • uplatňování nároků při neplatném skončení pracovního poměru;
 • vyplacení dlužné mzdy a odstupného;
 • náhradě škody a uplatňování dalších nároků v případě pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Zároveň pro naše klienty vypracujeme zejména:

 • pracovní smlouvy;
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti, dohody o provedení práce);
 • konkurenční doložky;
 • směrnice zaměstnavatele;
 • manažerské smlouvy;
 • konkurenční doložky;
 • kolektivní smlouvy;
 • dokumenty týkající se ochrany know-how, klientely a obchodního tajemství zaměstnavatele.

Neváhejte se na nás obrátit.