Veřejné zakázky

Naše advokátní kancelář disponuje bohatými zkušenostmi s veřejnými zakázkami, a to především při právním zastoupení zadavatelů. Uvědomujeme si administrativní náročnost zadávacích řízení a komplexní úpravu podmínek pro zadavatele, při jejichž porušení hrozí značné prodloužení zadávacího řízení, jakož i riziko sankcí ze strany dohledu či poskytovatelů dotací.  

Intenzivně se věnujeme organizaci výběrových řízení, pořádaných v rámci projektů financovaných dotacemi z evropských fondů, ve kterých je za dotovaného zadavatele považována mimo subjektů z veřejného sektoru i řada soukromoprávních společností. V takových případech zajistíme plnění i všech dotačních pravidel.

Připravujeme zadávací dokumentace a organizujeme výběrová řízení. Pozorně nasloucháme potřebám našich klientů a vhodným nastavením a formulací pravidel zadávacího řízení dosahujeme cíle, který si klient nastavil, to vše samozřejmě v mezích zákona o zadávání veřejných zakázek a dotačních pravidel. Detailní znalost právní úpravy využíváme i při účasti v komisích zasedajících v rámci výběrového řízení. Naše účast zaručuje řádný a bezproblémový průběh a také výrazně zjednodušuje projednání případných námitek neúspěšných uchazečů. Námitky se mohou objevit i ve zcela řádně vedeném zadávacím řízení a naše advokátní kancelář svým klientům poskytuje komplexní právní služby při jejich vypořádání a zastupuje klienty v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblastech:

  • administrace veřejných zakázek, včetně zakázek pořádaných v rámci projektů financovaných dotacemi z evropských fondů;
  • kontroly proběhlých výběrových řízení na straně příjemce dotace;
  • účasti v komisích zasedajících v rámci výběrového řízení;
  • vypořádání s námitkami neúspěšných uchazečů výběrového řízení;
  • přípravy námitek a opravných prostředků na straně uchazečů ve výběrových řízeních;
  • zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Neváhejte se na nás obrátit.