Trestní právo

Ať už se naši klienti dostali do styku s trestním právem na straně poškozeného nebo potřebují obhájit v trestním řízení, jsme tu pro ně s plným nasazením a odhodláním bojovat za jejich zájmy.

Vždy dbáme na individuální přístup a potřeby klienta. Při obhajobě věnujeme zvýšenou pozornost přípravě strategie obhajoby už od prvního kontaktu s orgány činnými v trestním řízení. Rozmyslíme všechny možnosti a aktivně přistupujeme k ochraně práv klienta. Připravujeme všechna podání v trestním řízení a zastupujeme naše klienty ve všech fázích řízení.

Uděláme vše pro to, aby nebylo porušeno právo na spravedlivý proces, pečlivě sledujeme jednání orgánů činných v trestním řízení a využíváme všech právních prostředků na ochranu práv klienta.

V případě, kdy je klient obviněn či vazebně stíhán a ve trestním řízení vyjde najevo jeho nevina, uplatňujeme za naše klienty náhradu škody a zadostiučinění za dobu strávenou ve vazbě a za nezákonné trestní stíhání.

Pokud náš klient stojí na straně poškozeného, vypracujeme pro něj trestní oznámení, které nejprve pečlivě prokonzultujeme a zastoupíme klienta v řízení o náhradu škody v trestním řízení.

Mezi naše činnosti patří zejména:

  • právní poradenství při kontaktu s orgány činnými v trestním řízení;
  • konzultace a sepsání trestního oznámení;
  • příprava všech písemných podání v trestním řízení;
  • zastupování obviněných v přípravným řízení;
  • obhajoba obžalovaných v trestním řízení;
  • příprava řádných a mimořádných opravných prostředků, jakož i stížnosti pro porušení zákona, návrhu na povolení obnovy řízení a ústavní stížnosti;
  • zastupování poškozeného v řízení o náhradu škody v trestním řízení (adhezní řízení).

Neváhejte se na nás obrátit.