Příprava smluv

Bohaté zkušenosti se soudními spory nám pomáhají i při tvorbě smluv. Faktem je, že řada soudních sporů má svůj původ v uzavřených smlouvách, a to buď pro jejich nedokonalosti, kdy každá z jejích stran má jiný názor na jejich obsah, nebo z důvodu, že jedna ze stran nesplnila to, k čemu se ve smlouvě zavázala.

Smlouvy připravujeme tak, aby:

  • náš klient do sporu ze smlouvy vůbec vstupovat nemusel;
  • obsahovala takové mechanismy, které zajistí pozici klienta bez nutnosti požadovat něco s pomocí soudu (např. kauce, postupné placení ceny, bankovní záruky apod.);
  • odpovídaly nejnovější judikatuře a soudní praxi;
  • zohlednily potřeby našeho klienta, a to ve vztahu k předmětu smlouvy a záležitosti, která má být smlouvou řešena;
  • obstála v případném sporu ze smlouvy.

Proč není vhodné používat smluvní vzory stažené z internetu?

Smluvní vzory stažené z internetu mají často jen podobný název jako smlouvy připravované na míru, ale tím jejich podobnost končí. Mimo to, že nemusí být ani správným smluvním typem, jsou tyto vzory univerzální, nezohledňují individuální potřeby klientů a nereagují na aktuální právní úpravu a soudní praxi. Klient se tak dostává do rizika, že vznikne spor, který nakonec bude mnohem nákladnější, než by bylo vypracování kvalitní smlouvy.

Neváhejte se na nás obrátit.