Korporátní právo

Velice dobře víme, jak komplexní a složité je vedení a organizace firmy. S námi si můžete být jisti, že je Vaše společnost v dobrých rukách. Rozumíme, že řízení firmy s sebou přináší spoustu rizik a často je potřeba rozhodovat v časovém presu a pod tlakem. Rádi jsme tak k dispozici našim klientům i pro rychlou telefonickou poradu před obchodní schůzkou, stejně tak i pro detailní právní analýzy obchodněprávních otázek. Naši cílem je klientům zajistit právně bezpečné prostředí, tak aby se mohli soustředit jen na svůj byznys a nemuseli řešit komplikované právní otázky. Ty za ně vyřešíme my.

Jsme schopni poskytnout právní pomoc ve všech oblastech obchodního a korporátního práva, zejména:

  • při založení společnosti, chodu, organizaci i přeměň nebo zrušení společnosti s likvidací
  • při řízeních před rejstříkovými soudy
  • při akvizice společností a investicích do nich
  • při organizaci a kontrole valných hromad
  • při změnách v orgánech společnosti

Uvědomujeme si, že korporátní právo není jenom o uspořádání společnosti a jejím kapitálu, ale také o vztazích, jak mezi společností a jejími zaměstnanci, tak o vztazích s obchodními partnery, odběrateli, dodavateli a dalšími subjekty. Vždy máme na mysli nejlepší zájem firmy a připravujeme smlouvy s každým subjektem tak, aby společnosti nic nechybělo a v případném soudním sporu měla silnější pozici.

Správně připravená smlouva, ať už klient vstupuje do nového obchodního vztahu, kupuje společnost či zaměstnává nového zaměstnance nebo třeba vyjednává významné obchodní partnerství, zajistí mnohonásobně větší šanci uspět v jakémkoli sporu, který by na základě smlouvy mohl vzniknout.

Pro naše klienty poskytujeme služby zejména při:

  • vypracování smluv s obchodními partnery, včetně kontroly návrhů smluv od obchodních partnerů a vyjednávání změn smluv
  • vypracování manažerských smluv
  • vypracování směrnic společnosti
  • sepis a ošetření pracovněprávních smluv.

Neváhejte se na nás obrátit.