Arzinger & Partners

Právní novinky

NOVELA AUTORSKÉHO ZÁKONA

Dne 20. 4. 2017 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

celý článek »

NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON

Od 01. 07. 2017 nabývá účinnosti nový přestupkový zákon (zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který přináší významné změny v oblasti přestupkového práva.

celý článek »

Grata international Jsme asociovaný partner
s GRATA International